Nodibinājums „Fonds „Tavs atbalsts”” piedaloties AS „Latvijas Valsts meži” Meža attīstības fonda izsludinātajā konkursā guva atbalstu pasākuma „Meža izziņas pārgājiens, iepazīstot meža terapiju un ilgtspēju” organizēšanai. Pasākums tika organizēts kempinga „Ozolkalns”, Cēsīs teritorijā un apkārtesošajā mežā š.g. 9.-11.augustā. Pasākumā piedalījās 21 skolas vecuma (8-13 gadi) bērni.

Daba pasaulē jau tiek ieteikta un rekomendēta kā instruments, kas palīdz nostiprināt un atjaunot stresa noturību. Pieredzējušas meža terapeites un meža terapeites/psiholoģes uzraudzībā, bērniem tika iedotas prasmes ko un kā darīt dabā, lai prastu būt dabā un spētu novērtēt mežu gan kā resursu ikdienas vajadzību apmierināšanā, gan kā terapijas veidu, lai atbrīvotos no stresa. Bērni piedzīvoja meditāciju mežā, izmantojot visas maņas un klusu pastaigu, tādā veidā vēršot bērnu uzmanību uz apkārtējo vidi un tās dažādību, un veicinātu stresa samazināšanos. Tika organizēta pastaiga plikām pēdām, gājiens pa strauta gultni, dodot iespēju iepazīt apkārtējo vidi citādāk kā ierasts. Vakaros, kad apkārt kļuva kluss un iestājās krēsla un tuvojās nakts tumsa, bērni kāpa kalnā un no kalna virsotnes vēroja zvaigznes, krītošos meteorītus, mēģināja arī atpazīt zvaigznājus. Pasākumā tika organizēta arī vides izpēte ar lupu un iejušanās kādā no dabas parādībām. Mērķis izzināt apkārtējo vidi un dabas parādības, būtnes, kuras nav redzamas pirmajā acu mirklī, tādā veidā nostiprinot labvēlīgu attieksmi pret dabu, empātijas veicināšana pret dabas parādībām un būtnēm. Bērni divas reizes devās mežā, šai aktivitātei mērķis bija meža taku izzināšana, apkārtējās vides izzināšana, apzinot dabā spilgtus objektus, kas var palīdzēt orientēties, izvērtējot dabas taku drošību un saudzīgu attieksmi gan pret sevi, gan dabu. Ceļa atrašana uz nometni, maldīšanās mežā kā resiliences prasmju stiprināšana, sadarbības prasmju stiprināšana.  

Šajā izziņas pasākuma laikā skolēni piedalījās arī divās meistarklasēs. Vienu no meistarklasēm vadīja mežzinis, viņš bērnus iepazīstināja ar meža instrumentiem un nodemonstrējas tos. Otru meistarklasi vadīja ornitologs. Meistarklases laikā ornitologs bērnus ne tikai iepazīstināja ar putnu dzīvi un nodemonstrēja dažādus putnu būru veidus, fotoaparātu ar tālummaiņas objektīvu putnu fotogrāfēšanai, ornitoloģijas literatūru, bet arī kopā ar bērniem veidoja putnu barotavas un putnu būrīti, kuru aicinājām dāvināt un kopā uzstādīt skolas vai kādas citas organizācijas teritorijā, vēlāk atsūtot iekarinātā būrīša fotogrāfiju un aprakstu.

No pasākuma dalībniekiem un viņu vecākiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes, tāpēc ceram arī nākamgad ar Meža attīstības fonda atbalstu organizēt līdzīgu pasākumu.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja notikt un piedalījās “ Meža izziņas pārgājienā, iepazīstot meža terapiju un ilgtspēju”!