Nodibinājums „Fonds „Tavs atbalsts”” piedaloties AS „Latvijas Valsts meži” Meža attīstības fonda izsludinātajā konkursā guva atbalstu pasākuma „Meža