AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma Meža attīstības fondam projekta ietvaros tiek organizēts „Meža izziņas pārgājiens, iepazīstot meža terapiju