Fonds „TAVS ATBALSTS” apvieno cilvēkus, kas vairāku gadu garumā lolo ideju par labdarības iniciatīvām, kas sekmē sabiedrības attīstību un parāda jaunus veidus, kā risināt sasāpējušus jautājumus.

Mēs ticam, ka, apvienojoties līdzīgi domājošiem cilvēkiem ar līdzīgu vērtību sistēmu, var paveikt to, kas citkārt netiktu īstenots, paliktu domas vai nepiepildītu akūtu vajadzību līmenī, kas rada nelabvēlīgas sekas.

Mums ir svarīga sajūta un gandarījums, ka varam dot kādam iespēju – gan iespēju dot, gan iespēju saņemt. Mēs kopīgiem spēkiem ar domubiedriem vēlamies soli pa solim veidot līdzatbildīgu sabiedrību, kurai rūp labklājība sabiedrības izpratnē. Labklājība, kas ir pamats valsts un sabiedrības dzīvotspējai daudzās nākotnes paaudzēs.

Mums nav sveša labdarība tās daudzajos veidos, jo katrā dzīves posmā un situācijā cilvēkam ir atšķirīgs veids un spēja ziedot.

Inese Leoho – Čudare