Fonds „Tavs atbalsts” ik gadu piešķir 10 “Saules stipendijas” topošajiem farmaceitiem, kuras administrē fonds „Vītolu fonds”.

Izvērtējot Vītola fonda stipendiātu vajadzības 2021.gada rudenī tika veikta aptauja, kurā piedalījās 390 jaunieši.

Būtiskākais, ko jaunieši norādīja, ka viņiem ir mentālas un emocionālas grūtības, trauksme, depresīvs noskaņojums un motivācijas trūkums. Tāpat jaunieši minēja, ka viņiem trūkst socializēšanās, komunikācijas grūtības, ko radījis attālinātais mācību process. Viņi jūtas vientuļi un nesaprasti. Nepieciešams atbalsts gan emocionālā līmenī, gan arī praktisku zināšanu apguvē, kā finanses, laika plānošana un prioritāšu noteikšana.

Ņemot vērā minēto, sākot ar 2021.gada decembri sadarbībā ar jomu speciālistiem uzsākām lekciju ciklu par dažādām studentiem aktuālām tēmām.

  • Pirmā tēma 2021.gada decembrī – “Kā nepadoties, kad ir grūti?”, lekciju vadīja psiholoģe I. Dreimane brīvprātīgi daloties ar savām zināšanām, lai atbalstītu jauniešus veiksmīgāk pārvarēt grūtības, ar kurām tie saskaras gan pandēmijas dēļ, gan sadzīvisku apstākļu pēc.
  •  Otrā tēma 2022.gada 3.februārī lekcija „Tērē gudri” par finanšu pratību. Kā pārskatot savus ieradumus var ietaupīt vai kā savus resursus – stiprās puses pārvērst naudā.
  • Trešā tēma 2022.gada 22.februārī tikšanās ar koučiem Inesi Matvejevu Gērenu un Kristīni Pommeri, lai pārrunātu idejas, kā koučinga elementus izmantot savā ikdienā.
  • Ceturtā tēma 2022.gada 15.martā – „Ieradumu veidošana veiksmīgai dzīvei”, ko vadīja Elīna Valdmane (MBA) Business Mindset Coach. Nodarbība bija veltīta ieradumiem, to spēkam un izveidošanas priekšnoteikumiem. Jaunieši varēja ne tikai ieklausīties vērtīgos padomos, bet arī aktīvi līdzdarboties un diskutēt.
  • Piektā tēma 2022.gada 13.aprīlī notika lekcija par emocijām un to transformēšanu, ko vadīja Ance Elstiņa, pedagogs un koučs. Šobrīd mūsu emocijas ietekmē dažādi notikumi pasaulē. Izjūtam spēcīgas emocijas, kas, iespējams, agrāk nav piedzīvotas. Ir īstais laiks iemācīties savas negatīvās emocijas transformēt pozitīvās emocijās, kas strādā mums par labu.
  • Sestā tēma 2022.gada 12.maijā par laika vadību- prioritāšu noteikšanu un plānošanu, ko vadīja koučs Kristīne Pommere. Laika plānošanas problēmas ir visai izplatītas jauniešu un vidū. Daudzi studenti paralēli studijām strādā. Tādēļ jo īpaši būtiska ir laika plānošana, jo laiks jāiedala gan atpūtai, gan draugiem, gan ģimenei, gan brīvā laika aktivitātēm, sportam un saviem vaļaspriekiem.