Iepriekšējā nedēļā no 18. līdz 21. jūnijam projekta “Without restrictions” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas piedalījās dažādās aktivitātēs Rīgā. Projektā jauniešiem ar kustību traucējumiem ir iespēja piedalīties pētījumā, iegūt jaunas zināšanas un līdzdarboties iekļaušanu veicinošās aktivitātēs.

Šajās dienās jaunieši ar kustību traucējumiem uzzināja par sociālo pētniecību, tās metodēm un darba ētiku. Kā arī piedalījās fotografēšanas meistarklasē, lai vasarā līdzdarbotos pētījumā ar pašu uzņemtām fotogrāfijām. Starp lekcijām un praktiskām nodarbībām dalībnieki apskatīja Rīgu un viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Šobrīd, izmantojot fotobalss metodi, jaunieši uzņem fotogrāfijas un veido stāstus. Jau augustā norisināsies seminārs Viļņā un pēcāk tiks analizēti pētījuma dati, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.

Projekta rezultātā plānots iegūt informāciju par to, kādas patiesībā ir jauniešu ar kustību traucējumiem vajadzības; iegūt 3 labās prakses piemērus katrā partnervalstī, kur organizācijas veiksmīgi strādā ar jauniešiem ar mobilitātes invaliditāti; apkopot vismaz 10 stereotipus, kas būtu jāmaina veiksmīgai jauniešu iekļaušanai; nostiprināt partnerorganizāciju kapacitāti šajā jomā, radot vismaz 2 jaunas projektu idejas nākotnei.

Projekts norit sadarbībā ar Lietuvas organizāciju “Anthropos”. Sirsnīgi pateicamies projekta atbalstītājiem – “Maxima Latvija”, “Pupuchi”, “Skrīveru saldumi”!

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne JSPA nevar saukt pie atbildības par tiem.