Fondam un sadarbības partnerim Taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“ no Lietuvas ir vienots redzējums, ka sabiedrībai jākļūst iekļaujošākai, jāpadziļina zināšanas un jāpaaugstina organizāciju kapacitāte darbā ar jauniešiem ar kustību traucējumiem. Kā arī jārada iespēja jauniešiem ar kustību traucējumiem iesaistīties projekta īstenošanā, paplašinot savas iespējas un zināšanas.

Projektā “Without restrictions” * jaunieši ar kustību traucējumiem kļūs par līdzdalībniekiem starptautiskā pētījumā, izmantojot fotobalss metodi. Gada laikā notiks gan tiešsaistes, gan klātienes tikšanās Rīgā un Viļņā, tiks apgūtas sociālās pētniecības metodes, analizēti dati un izstrādātas rekomendācijas, un citas aktivitātes.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

 1. Tiešsaistes tikšanās par projekta gaitu, dalībnieku iepazīšanās.
 2. Klātienes nodarbības Rīgā, kur tiks apgūta fotobalss metode (fotogrāfiju vai dokumentācijas uzņemšana, kam seko ar šīm fotogrāfijām saistītu stāstu stāstīšana), norisināsies fotografēšanas meistarklase un citas aktivitātes.
 3. Ar iegūtajām zināšanām dalībnieki piedalīsies pētījumā, uzņemot fotogrāfijas un veidojot stāstus.
 4. Pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvā.
 5. Pētījuma datu analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde.
 6. Tiks sagatavoti pieredzes video stāsti.
 7. Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana.

Plānotie projekta rezultāti:

 1. Partnerorganizācijas iegūs informāciju par to, kādas patiesībā ir jauniešu ar kustību traucējumiem vajadzības.
 2. Tiks iegūti 3 labās prakses piemēri katrā partnervalstī, kurā organizācijas veiksmīgi strādā ar jauniešiem ar mobilitātes invaliditāti.
 3. Apkopoti vismaz 10 stereotipi, kas būtu jāmaina veiksmīgai jauniešu iekļaušanai.
 4. Tiks nostiprināta partnerorganizāciju kapacitāte šajā jomā, radot vismaz 2 jaunas projektu idejas nākotnei.

Projektu atbalsta – “Maxima Latvija”, “Pupuchi” un “Skrīveru saldumi”.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne JSPA nevar saukt pie atbildības par tiem.

* Bez ierobežojumiem (no angļu val.)