2023.gada rudenī kopā ar SIA “ABC pharma” finansiālu atbalstu sniedzām Biedrība “Skalbes” projekta realizācijai par bezmaksas psihologa konsultācijām jauniešiem.

🟠Jautājām kā sokas?

Patreiz ir nodrošinātas 64 konsultācijas 11 projekta jauniešiem. Ar 3 jauniešiem sadarbība tika pabeigta un ar 8 jauniešiem sadarbība turpinās.

🧡Mums patiess prieks, ka kopā ar ziedotājiem spējam palīdzēt un atbalstīt projektus, kas vērsti uz jauniešu mentālās veselības uzlabošanu.

#jaunieši#skalbes#finansiālsatbalsts#atbalsts#jauniešumentālāveselība#psihologakonsultācijas#tavsatbalsts