🟠Fonds Tavs Atbalsts vadītāja Inese Leoho-Čudare piedalījās nupat finišējušajā Demokrātijas akadēmija, kur guva jaunas zināšanas un ierosmes, pārdomas un iedrošinājumu praktizēt un darīt demokrātiju. Iepazina, ko demokrātija Latvijā nozīmē no likumdošanas un tiesību viedokļa, kā arī ieskatu demokrātijas pamatvērtībās un dažādos tās īstenošanas aspektos.

🟠🔵🔴“Viena no demokrātijas priekšrocībām ir tās spēja mācīties. Demokrātija vairs nav vienkārša tautas pārvaldes forma, tā ir samērīga, tā balstās uz varas dalīšanu, reprezentatīvu pilsoņu gribas izpaušanu un lēmumu veidošanu un – pats galvenais – uz tiesībām un konstitūciju,” citāts no grāmatas “Īsi par demokrātiju”.

🔴Prieks par šādām iniciatīvām, iespēju uzzināt daudz jauna un tīkloties ar jomas kolēģiem.

Foto: Kaspars Teilans

#demokrātijasakadēmija2023#demokrātijasakadēmija#demokrātija